Elektronski rastjerivač Protector 900

109,00 

Protiv mrava, miševa, štakora, žohara, kuna, puhova.

Protiv mrava, miševa, štakora, žohara, kuna, puhova. Laboratorijska ispitivanja i rezultati u praksi pokazuju da ultrazvuk, kojega elektronski rastjerivač emitira uz jakost 130 decibela, ima efekt na živčani sistem i sluh većine malih glodavaca. Unatoč početnom “otporu” malih glodavaca da “svoj prostor” napuste, bolovi jih i nelagoda prouzrukovana visokom zvuku, prisili, da najkasnije u roku od četiri do pet tjedana zauvijek napuste prostoriju.

Elektronski rastjerivač možemo upotrjebiti i kao preventivu kod zaštite prostora veličine do 50 m2.

Opis

Protiv mrava, miševa, štakora, žohara, kuna,  puhova.

Protiv mrava, miševa, štakora, žohara, kuna, puhova. Laboratorijska ispitivanja i rezultati u praksi pokazuju da ultrazvuk, kojega elektronski rastjerivač emitira uz jakost 130 decibela, ima efekt na živčani sistem i sluh većine malih glodavaca. Unatoč početnom “otporu” malih glodavaca da “svoj prostor” napuste, bolovi jih i nelagoda prouzrukovana visokom zvuku, prisili, da najkasnije u roku od četiri do pet tjedana zauvijek napuste prostoriju.

Elektronski rastjerivač možemo upotrjebiti i kao preventivu kod zaštite prostora veličine do 50 m2.

Djelovanje

Nakon spajanja na električnu mrežu, na aparatu se uključi crveno kontrolno svjetlo. Nakon toga, uključi se zeleno svjetlo koje se ugasi i upali u intervalu od 10 sekundi i koje označava, da aparat emitira ultrazvuk. Elektronski rastjerivač automatski varira visinu frekvencije ultrazvuka u razponu od 20.000 do 60.000 hz sa svrhom, da mali glodavci ne postaju imuni na određenu visinu valova. Elektronski rastjerivač nije opasan čovjeku i domačim životinjama i ne remeti funkcioniranje električnih uređaja.

Za cjenik i sve ostale informacije nazovite +386 41 641 082 ili pošaljite e-mail na info(at)all-all.si.

Tehnički podaci

Napon struje:

230V

Dimenzije:

230 x 70 x 70 mm

Težina:

380 g